II edycja konkursu CIĄG DALSZY NASTĄPI

Szanowni Państwo!

konsekwencje kryzysu epidemicznego, ograniczające lub całkowicie uniemożliwiające działalność artystyczną w wyjątkowo dotkliwy sposób doświadczyły poznański sektor kultury, w szczególności jego nieetatowych pracowników i pracowniczki. Dlatego też z myślą o zminimalizowaniu tych trudności oraz wsparciu przedstawicieli i przedstawicielek poznańskiego sektora kultury, siedem poznańskich instytucji kultury (CK Zamek, Estrada Poznańska, Teatr Animacji, Teatr Muzyczny, Teatr Ósmego Dnia, Centrum Sztuki Dziecka, Wydawnictwo Miejskie Posnania) zdecydowało się ogłosić  II edycję konkursu „Ciąg dalszy nastąpi…”, adresowaną do artystów/artystek, animatorów/animatorek, edukatorów/edukatorek, a także pracowników/pracowniczek obsługi technicznej i medialnej, którzy z powodu pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Konkurs „Ciąg dalszy nastąpi cz. 2” ma na celu wyłonienie najciekawszych szkiców i zarysów projektów oraz sposobów ich realizacji. Jest wyrazem potrzeby wymiany idei, ale także symbolicznym wyrazem solidarności z twórcami i twórczyniami, którzy stracili jakiekolwiek źródło dochodów.

Konkurs, którego ogłoszenie zaplanowane zostało na 16 listopada br. jest odpowiedzią na postulaty środowiska, a także Komisji konkursowej Programu stypendialnego, która tak opisała swoje oczekiwania w uzasadnieniu werdyktu stypendialnego:

Mamy nadzieję, że efektem naszej pracy będzie realne wsparcie osób znajdujących się aktualnie w najtrudniejszej sytuacji finansowej lub życiowej. Pragniemy jednocześnie wyrazić pogląd, że podobna pomoc – angażująca w redystrybucji środków publicznych zarówno instytucje kultury, jak i sektor pozarządowy – będzie konieczna także w kolejnych miesiącach. Szeroko pojęty sektor kreatywny jest bowiem jedną z kluczowych ofiar reżimu pandemicznego, a zgoda na dalszą prekaryzację tego sektora oznacza negatywne i dalekosiężne skutki dla społecznego dobrostanu.   

Nabór wniosków konkursowych zaplanowany został w terminie 16 – 27.11.2020 r. Łączna kwota do rozdysponowania przez siedem współorganizujących konkurs instytucji to 200 000 zł, z max. jednostkową kwotą wsparcia w wysokości max. 4 000 zł (dla osoby fizycznej) oraz max. 16 000 zł (dla kolektywu twórczego).

Konkurs adresowany jest do osób fizycznych lub kolektywów twórczych (artystyczno-realizacyjnych/technicznych) składające się z grupy do 4 osób, mieszkające w Poznaniu lub w Aglomeracji Poznańskiejktóre ukończyły 18 rok życia, a ich dochód miesięczny w ciągu ostatnich dwóch miesięcy nie przekroczył  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wszelkie szczegóły organizacyjne oraz formularz aplikacyjny dostępne są na stronie internetowej Wydziału Kultury (https://www.poznan.pl/mim/wydzialkultury/), profilu facebook #poznanwspiera, a także

Serdecznie zapraszamy od  18 listopada do zapoznania się z warunkami regulaminu konkursowego oraz udziału w konkursie „Ciąg dalszy nastąpi…cz.2” !

plakat konkursu