"LA LA LALKI" z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na język migowy

Razem z Fundacją MILI LUDZIE gorąco zapraszamy w sobotę 16 czerwca o godzinie 11.00 na spektakl "LA LA LALKI" Maliny Prześlugi w reżyserii Artura Romańskiego z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na język migowy! W sprawie rezerwacji biletów prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Widza - tel. 61 853 69 64, kom. 518 615 556.


Kilka słów o Fundacji:

Celem Fundacji Inicjatyw Społecznych MILI LUDZIE jest działalność społeczno-kulturalna na rzecz społeczności lokalnych, szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, wyznanie, przekonania, rasę, niepełnosprawność, status materialny, we wszystkich dziedzinach życia społecznego.