Warsztaty dla nauczycieli

Wraz z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zapraszamy 25.06.2019 w godzinach 10.00-13.00 wszystkich nauczycieli, szczególnie tych, którzy uczą młodzież w klasach 6-8 szkoły podstawowej oraz szkołach ponadpodstawowych, na warsztaty będące częścią pakietu edukacyjnego do spektaklu "Jungle people" Mateusz Pakuły. Nazwa warsztatów: WR100 Globalnie o nas – konsumpcjonizm i zmiany klimatyczne, co możemy z tym robić?

Cele
Po zajęciach uczestnik potrafi:

  • prowadzić lekcje, wykorzystując metody aktywizujące uczniów, wprowadzać gry i ćwiczenia symulacyjne, w oparciu o krytyczne myślenie
  • zdefiniować, czym jest odpowiedzialna konsumpcja i jakie są koszty konsumpcjonizmu
  • poprowadzić zajęcia związane ze zmianami klimatu
  • zaktywizować uczniów do działania na rzecz poprawy sytuacji na świecie

Treści

  • Globalne współzależności i wpływ każdego z nas na ich funkcjonowanie
  • Najważniejsze problemy współczesnego świata, w tym  związane z odpowiedzialną konsumpcją i zmianami klimatycznymi
  • Problemy globalne a spektakl Teatru Animacji w Poznaniu ,,Jungle People”
  • Metody aktywizujące uczniów,  gry i ćwiczenia symulacyjne, w oparciu o krytyczne myślenie w edukacji globalnej
     

Uwaga: warsztaty stanowić mogą dopełnienie/uzupełnienie wiedzy do przedstawienia „Jungle People” z  Teatru Animacji w Poznaniu. 
Zajęcia odbędą się w Teatrze Animacji w Poznaniu.

Autor programu:  Anita Ponikło –certyfikowany trener edukacji globalnej, absolwentka socjologii na UJ. Od 2009 roku zajmuje się zagadnieniami związanymi z edukacją globalną, w tym również zrównoważonym rozwojem. Certyfikowana trenerka z doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli, bibliotekarzy, uczniów i dzieci. Uczestniczka wielu międzynarodowych projektów.
Współautorka projektów edukacyjnych dotyczących edukacji globalnej realizowanych w całej Polsce w latach 2010 – 2019. Współautorka publikacji dla nauczycieli/ek, m.in.: "Globalnie - odpowiedzialnie" oraz dla edukatorów/ek nieformalnych, "Globalnie – Lokalnie – Aktywnie".

Liczba godzin: 4

Zapisy i szczegółowych informacji udziela:
Alina Płaziak-Janiszewska, e-mail: alina.janiszewska@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 733, tel. kom.: 508 381 684


Premiera belferska realizowana jest w ramach projektu Teatr Nawigacji w ramach programu Edukacja Kulturalna. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Partnerem merytorycznym projektu jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.