Warsztaty dla nauczycieli do spektaklu "Baśń o trzech konikach"

Wraz z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zapraszamy wszystkich nauczycieli i osoby pracujące z dziećmi w wieku 3-10 lat na warsztaty będące częścią pakietu edukacyjnego do spektaklu "Baśń o trzech konikach" Marka A. Cyrisa.

Nazwa warsztatów: ART19 Storytelling w pracy nauczyciela

Termin: 14.09.2019, godz. 10.00-13.00

Cele, po zajęciach uczestnik potrafi:

  • Stosować techniki teatralne oraz elementy storytellingu w pracy z dziećmi
  • Świadomie posługiwać się mową ciała po to, by skuteczniej skupić uwagę uczniów.
  • Kreatywnie wykorzystywać przestrzeń, w której odbywają się zajęcia
  • Dostrzegać i łączyć zależności między własnym ruchem a przestrzenią tak, by wspierać funkcje mnemotechniczne własnej narracji

Treści

  • Rola opowieści i opowiadania w spektaklu „Baśń o trzech konikach” w reż. M. Cyrisa
  • Zależności między sposobem konstruowania i przekazywania narracji a stopniem zrozumienia treści przez odbiorców
  • Wpływ języka niewerbalnego na czytelność komunikatu
  • Rola przestrzeni w konstruowaniu i rozumieniu komunikatu
  • Metody aktywizujące uczniów (gry, tworzenie piosenek i konstruowanie własnych, krótkich historii)

Uwaga:  Aby wziąć udział w warsztatach, nie jest konieczne obejrzenie spektaklu „Baśń o trzech konikach” w reż. M. Cyrisa. Zajęcia będą miały formę aktywnego zdobywania wiedzy dzięki zastosowaniu różnych metod nauczania. Zajęcia odbywają się w Teatrze Animacji w Poznaniu.

Autor programu:  Eva Rufo – poznanianka z wyboru, Hiszpanka z urodzenia; wykładowczyni w Wydziale Neofilologii UAM, gdzie wykorzystuje metody teatralne do nauki języka hiszpańskiego; opowiadaczka; aktorka związana ze scenami offowymi (m.in. Teatrem Porywacze Ciał, Kabaret Barbarzyńcy); od 2006 roku reżyseruje własne spektakle, których forma jest inspirowana sztuką opowiadania; organizatorka festiwalu opowiadania „Una Semana de Cuento” .

Liczba godzin: 4 x 45 min

Zapisy i szczegółowych informacji udziela:
Alina Płaziak-Janiszewska, e-mail: alina.janiszewska@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 733, tel. kom.: 508 381 68

Parter merytoryczny projektu „Teatr Nawigacji”:

ODN logoProjekt odbywa się w ramach projektu Teatr Nawigacji z programu "Edukacji kulturalnej". Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.