Warsztaty dla nauczycieli do spektaklu "Odlot"

Zapraszamy wszystkich nauczycieli i wychowawców szkół podstawowych na warsztaty metodyczne do spektaklu „Odlot” Maliny Prześlugi w reżyserii Janni Younge. Spotkanie jest częścią pakietu edukacyjnego projektu Teatr Nawigacji..

Nazwa warsztatów: ART23 Jak radzić sobie z konfliktami w grupie?

Termin: 16.11.2019, godz. 10.00-13.00

Cele, po zajęciach uczestnik potrafi:
 

 • Rozpoznawać oznaki wykluczenia osób z grupy
 • Stosować komunikaty wspierające postawę tolerancji
 • Reagować adekwatnie do oznak wykluczenia
 • Stosować metody pracy rozwijające postawę tolerancji w oparciu o mechanizm projekcji
   

Treści

 • Akceptacja a tolerancja – różnice i podobieństwa postaw
 • Komunikacja oparta na szacunku, odróżnianie opinii od faktów, konstruktywne radzenie sobie z krytykanctwem
 • Czerwone sygnały wskazujące na pojawienie się mechanizmu wykluczenia
 • Praca w oparciu o mechanizm projekcji – drama, bajkoterapia, lifestory, metafora
   

Uwaga:  Aby wziąć udział w warsztatach, nie jest konieczne obejrzenie spektaklu „Odlot” w reż. J. Younge. Zajęcia będą miały formę aktywnego zdobywania wiedzy dzięki zastosowaniu różnych metod nauczania. Zajęcia odbywają się w Teatrze Animacji w Poznaniu.

Autor programu:  

Małgorzata Trybuś
Absolwentka resocjalizacji, podyplomowych studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, coachingu, pedagogiki specjalnej, socjoterapii. Posiada uprawnienia z zakresu terapii systemowej, treningu asertywności, NLP.

Realizuje szkolenia z zakresu efektywności zarządzania czasem, efektywności działania w stresie, zarządzania grupą, asertywności, motywacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie indywidualnym, wspieraniu i usprawnianiu komunikacji w systemach rodzinnych i grupowych.

Specjalizuje się w life coachingu, w szczególności we wspieraniu młodych ludzi w precyzowaniu swojej drogi życiowej, motywacji do osiągania wyznaczonych celów, coachingu osób pracujących w zawodach tzw. pomocowych i szczególnie narażonych na wypalenie zawodowe.

Liczba godzin: 4 x 45 min

Zapisy i szczegółowe informacje:
Alina Płaziak-Janiszewska, e-mail: alina.janiszewska@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 733, tel. kom.: 508 381 684

Parter merytoryczny projektu „Teatr Nawigacji”:

odn logo

Projekt odbywa się w ramach projektu Teatr Nawigacji z programu "Edukacji kulturalnej" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Mkidn logo