Wystawa "Król i błazen. Eskurial. Szkice"


Wystawa prac Izabelli Rybackiej "Król i błazen. Eskurial. Szkice" jest rodzajem prologu do myślenia o inscenizacji dramatu Eskurial Michela de Ghelderode. Sztuka stwarza możliwość autorskiego definiowania elementów wizualnych, takich jak kostium i scenografia.

W jednym z wywiadów dramaturg powiedział:
Myślę, że teatr nie może istnieć bez właściwej sztukom plastycznym wrażliwości na obrazowe myślenie o świecie. Jeśli teatr jest pozbawiony tej plastycznej wrażliwości, istnieje tylko jako dialog, który może być głośno czytany i nie wymaga realizacji na scenie.

Michel de Ghelderode posiada niezwykłą umiejętność tworzenia obrazu słowem, a historyczna szata dramatu jest pretekstem do rozważań o miejscu człowieka w życiu, również współcześnie. Tekst prowadzi wyobraźnię. Jeśli poddać się tej narracji, jej poetyce, pojawia się obraz, a za nim następny i następny…

Kurator wystawy: Katarzyna Podgórska-Glonti


Izabella Rybacka prowadzi zajęcia ze studentami kierunku scenografia na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Zajmuje się kostiumem teatralnym, scenografią, rysunkiem, grafiką i malarstwem. Prace prezentowała na wielu wystawach w kraju i zagranicą.

Czas trwania wystawy: 27.05.2017 - 20.06.2017.

logo Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu                      logo Teatru Animacji w Poznaniu

awers ulotki do wystawy