Lech Chojnacki

Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie, Wydział Lalkarski w Białymstoku, w roku 2001 otrzymał dyplom reżysera teatrów lalkowych ZASP. W Teatrze Animacji od 1989 roku.

Najważniejsze role:
W spektaklach „ Spowiedź w drewnie” i „Żywoty świętych”reżyseria Jan Wilkowski i Bohdan Głuszczak, „Pułapka pana Andersena”, „Gimpel głupek”, „ Ubu król” reżyseria Waldemar Śmigasiewicz, „O chłopie co wszystkich zwodził”, „Pierścień i róża”, „Bulwar czarownic”, „Ja Feuerbach”, „ Ribidi, rabidi, knol”, reżyseria Janusz Ryl-Krystianowski.

Wyjątkowa rola:
„Jaś i Małgosia” reżyseria i inscenizacja Janusz Ryl-Krystianowski – około 1000 zagranych przedstawień.

Nagrody i wyróżnienia:

Indywidualne i zespołowe nagrody aktorskie oraz za reżyserię na polskich festiwalach o randze krajowej i międzynarodowej.
Atesty ASSITEJ.

O sobie:
Dorobek reżyserski - 45 premier w teatrach lalkowych, 12 premier w teatrach amatorskich, 1 premiera w teatrze dramatycznym.