Teatr Animacji
ul. Św. Marcin 80/82 
61-809 POZNAŃ
Główne wejście do CK Zamek
tel. 61 853 72 20


Adres korespondencyjny oraz dla kontrahentów:
Teatr Animacji w Poznaniu
Al. Niepodległości 14
61-713 Poznań
NIP: 778-10-15-766

BIURO OBSŁUGI WIDZA - REZERWACJE
tel. 61 853 69 64
kom. 518 615 556


Kasy biletowe
tel. 518 615 602
Kasa biletowa czynna:
godzinę przed spektaklem

oraz:
- od wtorku do czwartku od g.10.00 do 12.00 i od 15.00 do 17.00,
- w piątki od g. 10.00 do 12.00 i od 15.00 do 18.00,
- w soboty od godziny 10.00 do 14.00Dyrekcja teatru zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
Sekretariat
tel. +48 61 853 72 20


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Cezary Sadowski 
cezary.sadowski@rodo.pl
dyrektor
Piotr Klimek
kom: 660 066 960
piotr.klimek@teatranimacji.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA
Katarzyna Grajewska
kom: 660 066 930
tel. +48 61 623 18 68


kierownik literacka
Malina Prześluga
tel. 61 623 18 69


promocja i kontakt z mediami / edukacja
Aleksandra Marzec-Hubka
promocja@teatranimacji.pl
tel. +48 660 066 991

Koordynator pracy artystycznej
Lech Chojnacki
lech.chojnacki@teatranimacji.pl
kom: 603 135 503

pracowniA plastyczna
Grzegorz Fijałkowski - kierownik pracowni
tel. 61 852 16 47


dział techniczny
Jordan Cisowski - kierownik sceny
tel. 61 623 18 75
tel. kom. 660 066 954
e-mail: jordan.cisowski@teatranimacji.pl

Księgowość
Agnieszka Przybylska - Garsztka - główna księgowa
tel. 61 853 64 02


kierownik administracyjny
Tadeusz Damski
kom: 660 066 873
tel. 61 852 09 08

producent
Stanisław Kandulski
stanislaw.kandulski@teatranimacji.pl
kom. 500 269 896

dyrektor artystyczna festiwalu Kontekstu

Barbara Małecka
barbara.malecka@teatranimacji.pl
URLOP