Mapping. Mapa estetyki sztuk performatywnych dla najmłodszych

Projekty współpracy wspierane przez  program Kreatywna Europa (podprogram Kultura) grudzień 2018 - listopad 2022

Mapping
 to artystyczny projekt badawczy, który skupia się na budowaniu poprzez zmysły relacji z dziećmi w wieku od 0 do 6 lat. Relacja ta opiera się na sztukach performatywnych, a koncentruje się przede wszystkim na idei „dziecięcy odbiorca dzisiaj – nie jutro”. 

Dzieci, szczególnie najmłodsze, to „nowe podmioty w świecie” – nieustannie ów świat odkrywają, a wraz z nim odkrywają siebie. Nie mają jeszcze ustalonych kryteriów, nie oceniają i nie klasyfikują, a postrzegają – widzą estetykę na każdym poziomie jej reprezentacji.

Obserwując dziecko możemy odbierać sygnały, te szczególne „momenty przeżycia estetycznego”doświadczane w jego kontakcie ze sztuką. To chwile, w których mały odbiorca pozostaje niezwykle wrażliwy, trwa w zespojeniu z własnym odkryciem.

„Momenty przeżycia estetycznego” u najmłodszych objawiają się często długim milczeniem, szeroko otwartymi oczami, szeptem, nagłym podnieceniem, wybuchem śmiechu, jednym słowem – całkowitym zaangażowaniem zmysłów.

Proces tworzenia relacji „dziecko – przeżycie estetyczne” pełen jest otwartych pytań, a na celu ma zobrazowanie i wyznaczenie mapy przeżyć estetycznych u najmłodszych odbiorców, które to ujawniają się w interakcji ze sztuką. To nie manifest o tym, jak tworzyć teatr, taniec czy muzykę dla najmłodszych, ani zbiór zasad do stworzenia idealnego przedstawienia. To mapa, która pomaga nam odnaleźć momenty najistotniejsze, najbardziej znaczące w delikatnej strukturze relacji dziecka i artysty.

Prace badawcze nad taką mapą łączą się z pozostałymi aktywnościami wokół projektu, takimi jak:

Cztery grupy robocze (Obraz, Dźwięk, Ruch oraz Słowo) spotkają się w ramach Mapping Festival, by opracować system badawczy i w procesie koprodukcji stworzyć 16 nowych produkcji dla najmłodszych widzów, które będą prezentowane na poszczególnych festiwalach, oraz podczas finału w roku 2022. Spotkania grup roboczych będą monitorowane przez czworo badaczy ITYARN, których wnioski posłużą do stworzenia publikacji: „Mapa. Książka badawcza”. Będzie to zbiór esejów definiujących najistotniejsze aspekty - punkty mapy. Punkty te następnie przyjmą formę ilustracji, które stworzy czworo wybitnych rysowników (projekt koordynują Bolońskie Targi Książki dla Dzieci). Powstałe ilustracje zostaną opublikowane w kolejnej książce: „Mapa. Książka ilustrowana”. W tej publikacji oprócz wspomnianych prac ukażą się także ilustracje wybrane z trzech edycji wystawy „Dzieci – Widzowie”. W dalszej kolejności z zebranych prac powstanie wystawa objazdowa, która swą inaugurację mieć będzie w Bolonii w roku 2022.

Powyższe działania mają związek z dwoma innymi badaniami:

Nowa publiczność – badanie dotyczące rozwoju publiczności

Oraz Ciąg Dalszy – czyli seria seminariów poświęconych dramaturgii i reżyserii w sztukach performatywnych dla najmłodszych.

W projekcie Mapping, obejmującym całe terytorium Unii Europejskiej, uczestniczy 18 partnerów z 17 krajów europejskich: Toihaus Theater, Austria | Théâtre de La Guimbarde, Belgia | Madam Bach, Dania | Dance Theatre Auraco, Finlandia | Commune de Limoges, Francja | Helios Theater, Niemcy | Artika, Grecja | Kolibri Puppet Theatre, Węgry | Baboro International Children’s Festival, Irlandia | La Baracca ONLUS  (Lider projektu)Włochy | Bologna Fiere/Bologna Children’s Book Fair, Włochy | De Stillte, Holandia | Teatr Animacji, Polska | Teatrul Ion Creanga, Rumunia | Lutkovno Gledalisce Ljubljana, Słowenia | Teatro Paraíso, Hiszpania | Teater Tre, Szwecja | Polka Theatre, Wielka Brytania.

We współpracy ze Small size (sieć wspierająca rozpowszechnianie sztuk scenicznych dla najmłodszych) oraz ITYARN (International Theatre for Young Audience Research Network).

 Badania nad mapą powiązane będą z innymi działaniami w ramach projektu:

o   Mapping festival. 4 lata, 19 festiwali dla najmłodszych widzów. 

o   Koprodukcje. 16 nowych produkcji dla najmłodszych widzów 

o   Mapa, książka badawcza.  Publikacja badaczy ITYARN na temat „30 punktów mapy”

o   Mapa, książka ilustrowana. „30 punktów mapy” zilustrowane przez czterech międzynarodowych ilustratorów, (koordynacja projektu - Bolońskie Targi Książki dla Dzieci)

o   Mapa, Wystawa 2022.

o   Wystawy „Dzieci-widzowie”.

o   Finał projektu w 2022.

o   Nowa publiczność. Projekt badawczy dot. rozwoju publiczności 

o   Ciąg dalszy. Seria seminariów poświęconych dramaturgii i reżyserii w sztukach performatywnych dl najmłodszych.

o   Mapa – seria książek. Dokumentacja dotycząca wybranych ścieżek badawczych.  

Więcej informacji o projekcie: http://mapping-project.eu