WSZYSTKO BRZMI! - warsztaty dźwiękowe
---
director: Natallia Lewanava
duration: 1 godzina + pokaz
Children
producers
spectacle description

Brzmią domy, ich balkony,

Dworce, perony, wagony,

Ptaki, lasy, gramofony.

Wszystko ma dźwięk,

Zwłaszcza jeśli zamkniesz oczy!

W naszym warsztacie postaramy się usłyszeć dźwięki otaczającego nas świata i odtworzyć je za pomocą przedmiotów i improwizowanych instrumentów.

Dokonamy wielu interesujących odkryć: na przykład dźwięk łupin orzecha kokosowego przypomina trzask kopyt konia, a szelest celofanowej torby może przypominać deszcz! Będziemy szukać niezbędnych dźwięków, rysować "obrazy dźwiękowe", a nawet próbować wyrazić całą bajkową historię!

Przewodnicy po świecie dźwięków:

Alena Hiranok - aktorka teatralna i filmowa

Natallia Lewanava - reżyserka

Wiek uczestników:  6-12 lat

Czas: 1,5 godziny

Bilety: 10 zł 

UA

Звучать будинки, їх балкони, 

Вокзали, перони, вагони,

Птахи, ліси, патефони.

Все має звук,

Особливо, якщо закрити очі! 

На нашому занятті ми спробуємо почути звуки навколишнього світу і відтворити їх підручними засобами і інструментами. 

Відкриємо таємниці озвучення  кіно і зробимо багато цікавих відкриттів: наприклад, що звук кокосових шкарлупок схожий на цокіт копит коня, а шелест целофанового пакета може нагадувати дощ! Ми будемо шукати потрібні звуки, малювати "музичні картини" і навіть спробуємо озвучити цілу казкову історію! 


Провідники в світ звуків:

Олена Гіренок - актриса театру і кіно

Наталія Леванова - режисер

Вік учасників: 6-12 років

Тривалість: 1,5 гадзіни

ENG

Houses and their balconies sound,

Train stations, platforms, carriages,

Birds, forests, gramophones.

Everything has sound,

Especially if you close your eyes!

In our lesson, we will try to hear the sounds of the surrounding world and reproduce them with improvised objects and tools.

Let's discover the secrets of voice acting in the cinema and make many interesting discoveries: for example, that the sound of coconut shells is like the clop of a horse's hooves, and the rustle of a cellophane bag can resemble rain! We will look for the right sounds, draw "sound pictures" and even try to voice a whole fabulous story!

Guides to the world of sounds:

Alena Hiranok— theater and film actress

Natallia Levanava – theatre director

Age of participants: 6-12 years

Duration: 1.5 hour's


Premiere: 20.11.2022
schedule
aktualnie brak terminów