Zdjęcie przedstawia uczniów i uczennice, które animują własnoręcznie zrobione lalki z papieru.
"SZKOŁA BEZ MURÓW"

"SZKOŁA BEZ MURÓW"

 W tym semestrze Teatr Animacji zrealizował wyjątkowy projekt zatytułowany "Szkoła bez murów". Jego adresatami byli uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych, w których są tzw. oddziały przygotowawcze, czyli klasy przygotowujące dzieci z rodzin imigranckich do wejścia w regularny system polskiej edukacji. 

 

Związani z naszym teatrem artyści z Polski, Ukrainy i Białorusi przeprowadzili integracyjne warsztaty teatralne dla uczniów klas regularnych i przygotowawczych. Dla osób, które dopiero przeprowadziły się do Polski to świetna okazja, by lepiej poczuć się w nowej szkole i kraju, zaś uczniowie i uczennice od dawna (lub od zawsze) tu mieszkający, mogą poznać nowe koleżanki i kolegów. Twórcza praca nie tylko pobudza kreatywność, ale przede wszystkim stwarza przestrzeń do zabawy i działań, na które nie ma miejsca w systemie edukacji. 

 

Projekt został zrealizowany w Szkole Podstawowej nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Poznaniu we współpracy z Miastem Poznań i Miastem Tajpej. 

 

Projekt "SZKOŁA BEZ MURÓW" został zrealizowany w Teatrze Animacji w Poznaniu dzięki dobrej woli narodu i rządu Tajwanu.

fot. Maciej Zakrzewski